• Turkish (Turkiye)
  • English (United Kingdom)

Site Kullanım Şartları

İleride sözkonusu şartları okumamış veya okumuş olup ta bunlara uygun davranmamış olmanızdan kaynaklanabilecek olan her türlü maddi ve manevi zarara ilişkin talebinizden Güler Dinamik Gümrük Müşavirliği A.Ş. Web Sitesi'nin, bu sitedeki hertürlü içeriğin hazırlayıcılarının, çalışanlarının, Güler Dinamik Gümrük Müşavirliği A.Ş. .'nin yetkilendirdikleri kişi ve kuruluşların hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.

Şu kadar ki; Güler Dinamik Gümrük Müşavirliği A.Ş. . Web Sitesi'ni ziyaret edenlerin, Web Sitesi'nde yayınlamış olabilecekleri yazı, bilgi, yorum, haber, görüntü, Güler Dinamik Gümrük Müşavirliği A.Ş. logosunun, anasayfa ile alt bölüm bağlantılarının Güler Dinamik Gümrük Müşavirliği A.Ş. dışı web sitelerinde kullanımı, web.posta, cep.net vb. hizmetlerinin ve kullanıcılar tarafından Güler Dinamik Gümrük Müşavirliği A.Ş. sunucularına yüklenip yayınlanan her türlü içeriğin kullanımı suretiyle edinilen bilgi ve yorumlar dahil ve fakat bu sayılan kişiler ya da yayınlarla sınırlı olmaksızın, Internet'in genel teamüller doğrultusundaki yapısı gereği sorumluluk ve yetkisinde olmayan herhangi bir içerikten, Güler Dinamik Gümrük Müşavirliği A.Ş.'nin hukuki, cezai ve/veya şahsi hiçbir sorumluluğu bulunmamakta olup, işbu Web Sitesi ziyaretçileri bu hususu bu siteye girdikleri andan itibaren kabul ve beyan ederler.

Güler Dinamik Gümrük Müşavirliği A.Ş., işbu hüküm ve şartları dilediği zaman önceden haber vermek zorunda olmaksızın tek taraflı olarak değiştirme ve güncelleme hakkını haizdir.

Güler Dinamik Gümrük Müşavirliği A.Ş. web sitesi'nde yer alan her türlü bilgi, istatistiki şekil ve değer, güvenilirliği genel teamüller çerçevesinde kabul edilen kaynaklardan elde edilerek derlenmiş olup, doğrulukları ve yeterlilikleri hiç bir şekilde Güler Dinamik Gümrük Müşavirliği A.Ş. tarafından garanti edilmemektedir.

Güler Dinamik Gümrük Müşavirliği A.Ş. web sitesinde yer alan bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerlerin kullanımı sonucunda doğabilecek doğrudan veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet zararlardan ve olası sair zarar ve masraflardan dolayı Güler Dinamik Gümrük Müşavirliği A.Ş.'nin hiç bir şahsi, hukuki ve cezai sorumluluğu mevcut değildir.

Güler Dinamik Gümrük Müşavirliği A.Ş. web sitesi'ne girmeden önce yukarıdaki uyarı ve beyanları okumuş olduğunuz farz ve tarafınızca kabul edilmekle bu hususta herhangi bir anlaşmazlık, iddia ve talep olduğu takdirde, iş bu web sayfasında yazılı bulunan bu ibarelerin ve Güler Dinamik Gümrük Müşavirliği A.Ş.'ye ait diğer tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak HUMK madde 287'ye uygun olarak İstanbul Mahkemeleri ve İcra ve İflas Dairelerinin yetkisine sunulacağı Güler Dinamik Gümrük Müşavirliği A.Ş. tarafından beyan ve işbu Güler Dinamik Gümrük Müşavirliği A.Ş. Web Sitesi'ne giren kişi(ler), kuruluş(lar) tarafından kabul ve taahhüt edilir.

Güler Dinamik Gümrük Müşavirliği A.Ş.

Joomlart