• Turkish (Turkiye)
  • English (United Kingdom)

Yolsuzlukla Mücadele Yönetim Sistemi Belgesi’ni aldık!

“GÜLER DİNAMİK, TS ISO 37001:2016 Yolsuzlukla Mücadele Yönetim Sistemi Belgesi’ ni aldı”

Türkiye’de hem doğrudan, hem de dolaylı temsil mümkün ise de gümrük prosedürlerinin karmaşıklığı nedeniyle ihracatçı ve ithalatçıların yaklaşık % 90’ nı dolaylı temsil yolunu tercih ederek gümrük işlemlerinin yapılmasında gümrük müşavirleri kullanmaktadır. Dolaylı temsilde, gümrük müşavirleri yaptıkları işlemler için kanun önünde adına hareket ettikleri kişiler gibi sorumludur. Bunun bir sonucu olarak, gümrük müşavirliği firmaları ceza ve sair yükümlülüklerden sakınmak amacıyla müşterilerinin verdiği verilerin güvenilirliğinde çok dikkatli olmak zorundadırlar.   Çok küçük hatalar bile, ithalatçı ve temsilcisine ağır cezalar getirecek karmaşık gümrük problemleri haline dönüşebilir.

Hataları önleyecek sağlam bir kurumsal yapı ve bunu destekleyecek bir bilişim alt yapısı olmaksızın, tam bir başarı mümkün değildir.  G&D, hizmetlerinin hata ve risk ortamından uzak olması için gerekli yatırımları yapmaktadır. Müşavirlik hizmetleri her düzeyden çalışanların farklı sektörel gruplarda görev yaptığı bölgelere dağılmıştır. Bu yapı her departmanın kendi sorumluluk alanının bulunduğu ürün grupları üzerinde uzmanlaşmasını sağlamaktadır.

Bir şirketin bir bütün olarak doğruluğu, o şirketin tüm fonksiyonlarının etik ilke ve kurallara uygunluğu ile sağlanabilir. Yüksek rekabet ortamında, sosyal güvenlik, vergi, işci sağlığı veya rekabet hukukuna uymayan şirketlere rastlamak bir sürpriz değildir. Ancak G&D, rekabet avantajını bu alanların tümünde her zaman kurallara uyumlu ve aynı zamanda finansal açıdan istikrarlı bir şirket olmakta bulmaktadır. Şirketimiz, iç denetim sisteminin yanı sıra bağımsız bir şirket tarafından yapılan denetimlere de tabidir.

G&D Etik ve Uyum Programı kilometre taşları;

  • 2013 yılında, Türkiye Etik ve İtibar Derneği (TEİD) tarafından hazırlanan “Gümrük Müşavirliği Meslek Etik Standartları” şirketimiz tarafından imzalanmış ve şirketimiz yönetimi Gümrüklerde Yolsuzlukla Mücadele Çalışma Grubu’ nun kurucu üyeleri arasında yer almıştır.
  • 2014 yılında, İstanbul’da OECD tarafından düzenlenen “OECD Yolsuzlukla Mücadele Çalışma ve Danışma Kurulları” ve New York’ ta Birleşmiş Milletler nezdinde düzenlenen  “UN Global 10th Principle Anniversary Event / BM Küresel İlkeler Sözleşmesi 10. Yıldönümü Etkinliğine’’ katılmıştır.
  • Şirket etik kodumuz ve politikalarımız oluşturularak Etik ve Uyum Yönetim Sistemimiz faaliyete geçirilmiştir. Ayrıca şirket içerisinde bir haber verme sistemi oluşturulmuş, bütün çalışanlar yolsuzlukla mücadele, etik ilkelere uyum ve iş etiği eğitimine tabi tutulmuştur. Bu program şirketin kalite yönetim sistemine entegre edilmiştir.
  • 2015 yılında, Uluslararası değerlendirme kuruluşu TRACE International’ın denetimini başarı ile tamamlamış ve TRACE Sertifikası alınmıştır. Her yıl tekrar başvurduğumuz etik çalışma sertifikamız yenilenmektedir.
  • 2016 yılında, Etik ve Uyum çalışmaları parelelinde G&D deneyiminin tabanı gelişmiş ve “Güler Dinamik Deneyimi” “Business Integrity in Eastern Europe and Central Asia, OECD 2016 Bölgesel Raporunda,Integrity-building experience of Guler Dinamik Customs Consultancy Inc.” başarı hikayesi yayınlanmıştır.

Bugün (14.08.2017) ise tüm emeklerimizi taçlandıracak TS ISO 37001:2016 Yolsuzlukla Mücadele Yönetim Sistemi Belgemiz, Denetik Uluslararası Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından şirketimize takdim edilmiştir.

Bu standardı, benimseyen ve belgeleyen şirketimize duyduğunuz güven ve işbirliğiniz için teşekkürlerimizi sunarız.

Kenan Güler
Yönetim Kurulu Başkanı

Joomlart