• Turkish (Turkiye)
  • English (United Kingdom)

OECD-G&D Başarı Hikayesi

Değerli Müşterilerimiz,

“B20 Gümrüklerde Kolektif Eylem ile Yolsuzlukla Mücadele Rehberi” çalışması kapsamında örnek vaka olarak seçilen “Güler Dinamik Başarı Hikayesi” OECD 2016 bölgesel raporunda yayınlanmıştır.

Değerlendirme ve seçim OECD Yolsuzlukla Mücadele Ön Asya ve Balkanlar Çalışma Grubu Danışma Konseyi’nin 26 üyesi tarafından yapılmıştır. Güler Dinamik Deneyimi “Business Integrity in Eastern Europe and Central Asia, OECD 2016’ da yayınlanmış ve yayında (138 ve 139. sayfa) “Integrity-building experience of Guler Dinamik Customs Consultancy Inc.” olarak yer almıştır.

İngilizce orijinaline; http://www.oecd.org/corruption/acn/Business-Integrity-in-Eastern-Europe-ENG.pdf linkinden erişim sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda Türkçe çevirisini ekte bilgilerinize sunar, mutluluğumuzu sizlerle paylaşmaktan gurur duyarız.

TRACE Yolsuzlukla Mücadele Sertifikası’na sahip olan şirketimiz, Yolsuzlukla Mücadele Çalışması kapsamında “Etik ve  Uyum Programı” “FCPA uyumu”, “UK Bribery Act Uyumu”, “Yolsuzlukla Mücadele Standartlarına Uyumu” ve “İç Denetim, İç Kontrol Mekanizmaları” incelenmiş ve Gümrük Müşavirliği şirketi olarak örnek Başarı Hikayesinin yazılması için 2015 yılında seçilmiştir.

Küreselleşen dünya ticari anlayışında; üretim ve tüketim yöntemleri geliştirilirken, sürdürülebilir kalkınmaya paralel yolsuzlukla mücadele, etik kurallara uyum, yasal yükümlülükleri hakkıyla yerine getirmek, insana yatırım yapmak, toplumların gelişimine katkıda bulunmak, sosyal konulara ve adaletsizliklere karşı asil duruşlar geliştirmek öncelik kazanmıştır.

Bu anlayışı benimseyen ve belgeleyen şirketimize duyduğunuz güven için teşekkürlerimizi sunarız.

Saygılarımızla,

 

Kenan GÜLER                                                Ercan GÜLER
Yönetim Kurulu Başkanı                               Yönetim Kurulu Başkan V.


TÜRKÇE DÖKÜMAN

Joomlart