• Turkish (Turkiye)
  • English (United Kingdom)

İş Etiği Rehberi

Davranış İlkelerimiz

İşimizi güven üstüne inşa ederiz.

GÜLER DİNAMİK, insanların güvenip itimat edebileceği ve işini düzgün ve etik şekilde yürüten bir şirket olarak bilinmelidir.

Beklentileri aşma isteğimizde yenilikçiyiz.

Sektörel iş etiği ilkelerine uyum da dahil olmak üzere iş yapma kültürü söz konusu olduğunda, GÜLER DİNAMİK trendleri belirleyen olmalıdır.

Evrensel bir şirketiz ve çeşitliliği kucaklıyoruz.

GÜLER DİNAMİK, farklılıklara önem veren ve kapsayıcı bir şekilde çeşitliliği teşvik eden, evrensel iş etiği ilkelerine bağlı bir şirkettir.

Sürdürülebilir sonuçlara değer veriyoruz.

GÜLER DİNAMİK, sürdürülebilir mali sonuçlar vermekte; aynı zamanda, çalışanlarımız için sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı ve cazip bir işyeri sunmaktadır.

Hizmetlerimizi, uygun sosyal ve çevre koşulları altında üretir ve beklentilerini anlamak adına paydaşlarımızla diyalog içinde oluruz.

Kurumsal dünya vatandaşlığına inanıyoruz.

GÜLER DİNAMİK mali, çevresel ve sosyal sonuçlar arasındaki dengeye inanmaktadır.

Yönetim Kurulu Başkanı’nın Mesajı

Hepimiz GÜLER DİNAMİK ’in Elçileriyiz!

GÜLER DİNAMİK, müşterilerimize özgün, yaratıcı, sürdürülebilir hizmet ve çözümler üretmesiyle tanınır ve bilinir. Küresel pazardaki konumumuzu ve itibarımızı sürdürüp geliştirmek açısından mali sonuçlara iş etiği ilkelerine bağlı kalarak ulamak bizim için önemlidir.

Yani, başarılı olduğumuzda ve hata yaptığımızda bu fark edilir.

Hizmet ve çözümlerimizin sürdürülebilir olması yeterli değil; davranışımız da sürdürülebilir olmalıdır.

GÜLER DİNAMİK adı, daima insan haklarına saygı, uygun çalışma koşulları, sosyal ve çevresel konulara hassasiyet gibi kavramlarla ile birlikte anılmalıdır. Kararlarımız ve hareketlerimiz, GÜLER DİNAMİK ‘in, hizmetlerini müşterilerimiz, paydaşlarımız ve çevre yararına geliştirmek üzere sürekli çalıştığı gerçeğini yansıtmalıdır.
Şirket idari ve ticari fonksiyonları içinde nerede çalışırsanız çalışın, sizler GÜLER DİNAMİK ‘in elçilerisiniz.

Bu nedenle, sizden profesyonelliğimizi yansıtan ciddiyette ve tüm insanlar ile kültürlere saygılı davranmanızı bekliyoruz. Yönetici iseniz, çalışanlarınız için iyi bir örnek teşkil etmeli, onlara GÜLER DİNAMİK ’in değerleri ile politikalarına sadık olma konusunda rehber ve yardımcı olmalısınız.

Çalışanlarımız, her gün, GÜLER DİNAMİK ‘in itibarı ve işi için önemli kararlar vermeleri gereken durumlarla karşılaşıyor. Bu durumların çoğunluğunda, çalışanlarımızın doğru olanı yaptıklarını biliyoruz. Ancak, doğru kararın ne olması gerektiği konusunda değerlendirme yapmanın zor olabileceği hallerde ikilemler yaşanabilir.

GÜLER DİNAMİK İş Etiği Rehberi’nde, şirket kimliğimizin özünü oluşturan etik ilkeler anlatılmaktadır. Rehber, değerlerimize ve politikalarımıza uygun yaşamanız için size destek sağlayacaktır. GÜLER DİNAMİK ‘in kararlarınızın arkasında durmasını bu rehbere uygun davranarak sağlayabilirsiniz.

Saygılarımla,
Kenan Güler
Yönetim Kurulu Başkanı


Giriş

İş Etiği Rehberi, GÜLER DİNAMİK ‘in etik ilkelerini üç ana bölüme ayırarak ana hatlarıyla özetlemektedir:

•    GÜLER DİNAMİK ve çalışanlarımız
•    GÜLER DİNAMİK ve dış ortaklarımız
•    GÜLER DİNAMİK ve toplum

Bu rehber, bir referans olup içindekiler tablosu ele alınan konular hakkında genel bilgi verir. Bu ilkeler, GÜLER DİNAMİK ‘in çoğunluk hissesi sahibi olduğu iştirakler ve ortak teşebbüsler dahil olmak üzere tüm GÜLER DİNAMİK çalışanları ile temsilcilerine rehberlik etmek üzere hazırlanmıştır.

GÜLER DİNAMİK İş Etiği Rehberi, sadece şirket içi kullanıma yöneliktir.

Şüphesiz, bu rehberde açıkça cevaplanmayan sorular ve ikilemler olacaktır. Böyle bir durumda, işle ilgili etik ikilemler hakkında danışmanlık sunan ve yardımda bulunan müdürünüz, etik ve uyum yöneticiniz veya Etik Kurulu ile iletişime geçin.

Fikir almak, danışmak ve yardım istemek, GÜLER DİNAMİK ‘in itibarını tehlikeye atmamak için atacağınız ilk ve en önemli adım olacaktır.

Genel soruların cevaplarını aşağıda bulabilirsiniz.

Etik ilkelere kimler uymalıdır?

GÜLER DİNAMİK'te çalışan herkes, etik ilkelerimize uymalıdır. Bu ilkeler tüm çalışanlar, müdürler, stajyerler ve temsilciler için eşit ölçüde geçerlidir. Ayrıca müdür iseniz, tüm çalışanlarınızın, etik ilkelerimizi ve GÜLER DİNAMİK ‘in doğru davranışla ilgili beklentilerini bilip anlamasını sağlamaktan bilhassa sorumlusunuz.

Etik ilkeleri ihlal ettiğimde ne olur?

GÜLER DİNAMİK ‘in çıkarlarına veya itibarına zarar verecek ya da gölge düşürecek hiçbir faaliyete katılmamalısınız.

Davranışlarınızdan sadece siz sorumlusunuz ve etik ilkelerimizi dikkate almamayı tercih ederseniz GÜLER DİNAMİK iş sözleşmenizi feshedebilir.

İlkelere uyumla ilgili şüphelerim olması durumunda ne yapmalıyım?

Doğru davranıp davranmadığınıza dair şüpheleriniz varsa, aşağıdaki etik testini yapabilirsiniz.

Ayrıca karar verme ve davranışlarınız ile ilgili özellikle dikkatli olmanız gereken tipik durumları ve ikilemleri açıklamak üzere Sorular ve Cevapları GÜLER DİNAMİK ‘in iş etiği eğitim seti içinde topladık. Sorularınızın cevaplarını tam olarak burada bulabilirsiniz.

Bu, etik ilkeleri nasıl yorumlayacağınızla ilgili şüphenizi gidermezse, müdürünüze danışmalı veya Etik Kurulu ile iletişime geçmelisiniz.

Etik ilke ihlallerini nasıl bildireceğim?

Etik ilkelerle çelişen veya herhangi bir şekilde GÜLER DİNAMİK’e zarar verebilecek ya da GÜLER DİNAMİK ‘in itibarını zedeleyebilecek bir durumu fark ettiğinizde, derhal harekete geçmelisiniz. Müdürünüz, etik ve uyum yöneticiniz veya kurum içi ağ üzerinden Etik Kurulu ile iletişime geçmelisiniz.

İhlal durumunda Etik Hattını nasıl kullanmanız gerektiğiyle ilgili olarak bilgi alınız.

Yerel kanunlar ve etik ilkeleri arasındaki denge nasıl sağlanır?


GÜLER DİNAMİK bünyesindeki tüm iş birimleri, departmanlar ve çalışanlar, tabi olduğumuz tüm yerel kanunlarına uymalıdır.

GÜLER DİNAMİK ‘in etik ilkelerinin yerel mevzuattan daha katı olduğu hallerde, İş Etiği Rehberi ilkelerine uyulmalıdır. Yerel mevzuat ve etik ilkelerimiz arasında bir çelişki olduğuna tanık olursanız, müdürünüz, etik ve uyum yöneticiniz veya Etik Kurulu ile iletişime geçmelisiniz.

Etik testi

Etik testini nasıl yapabilirsiniz?

Etik davranıp davranmadığınızdan emin değilseniz, kendinize aşağıdaki dört soruyu sormalısınız. Bir veya daha fazla soruya "hayır" cevabı verdiyseniz, bunları yapmaktan kaçınmalısınız.


GÜLER DİNAMİK ETİK İlkeleri ile BM Küresel İlkeler Sözleşmesi arasındaki ilişki nedir?

GÜLER DİNAMİK, on iyi kurumsal yurttaşlık ilkesinden oluşan BM Küresel İlkeler Sözleşmesi inisiyatifine katılmıştır. Bu ilkeler insan hakları, işçi hakları, çevre ve yolsuzlukla mücadele çalışmalarımız için bir çerçeve oluşturmaktadır. Bu nedenle, bu ilkeler GÜLER DİNAMİK ‘in İş Etiği Rehberi ile GÜLER DİNAMİK ‘in Tedarikçiler için Davranış Kurallarına dahil edilmiştir.

GÜLER DİNAMİK ‘in Tedarikçiler için Davranış Kuralları, tedarikçilerimizin sosyal ve çevresel sorumluluğuyla ilgili koşulları açıklamaktadır.

Etik ilke gereksinimi nasıl ortaya çıktı?

Etik ilkelerimiz GÜLER DİNAMİK değerlerine ve sürdürülebilir gelişmeye yönelik minimum gereklilikler olan uluslararası bildiriler, anlaşmalar ile beyanlarda yer alan gereksinimlere dayalıdır. Bunlar arasında, örneğin BM Küresel İlkeler Sözleşmesi ve Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (UÇÖ) işçi haklarına ilişkin temel anlaşmaları yer almaktadır.

İnsan hakları aynı zamanda neden şirketlerin sorumluluğundadır?

Bizler, küresel pazarda yer alıyoruz, çok uluslu şirketlere hizmet veriyoruz ve dolayısıyla, GÜLER DİNAMİK insan haklarının reddedildiği alanlarda faaliyet gösteriyor olabilir. Halkını insan hakları ihlallerine karşı korumak her hükümetin vazifesidir; ancak GÜLER DİNAMİK, sosyal sorumluluk sahibi bir şirket olarak, insan haklarına saygıyı desteklemelidir. İşle ilgili kararlarımızda ve faaliyetlerimizde İnsan Haklarının ihlali suçuna iştirak etmediğimizden ve nüfuzumuzu tüm insanların onurunu korumak için kullandığımızdan emin olmaktan sorumluyuz.


İhlal durumunda Etik Hattını nasıl kullanabilirim?

Kurum içi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz (www.gulerdinamik.com/etik).

Bildiriminiz, daima gizlilik içinde ele alınacaktır.

İsminizi vermemeyi tercih edebilirsiniz.

İyi niyetle dile getirilen endişeler, asla yanıtsız bırakılmayacaktır.

Bildirilen duruma bakılmaksızın tüm vakalar profesyonellikle ele alınacaktır.

Etik vakalarıyla ilgilenmekten sorumlu etik ve uyum yöneticisi ve etik kurulu, bildirimleri daima takip edecektir.


GÜLER DİNAMİK ve Çalışanlarımız

Birbirimizi etkileme şeklimiz

GÜLER DİNAMİK, çalışanlarımızın dürüstlük içinde ve birbirlerine karşı saygılı olmasını beklemektedir.

GÜLER DİNAMİK, çalışanların kendilerini özgürce ifade etme hakkına saygı göstermekte ve müdürler ile çalışanlar arasında açık iletişimi ve yapıcı geri bildirimi teşvik etmektedir.

Farklı görüşler ve deneyimlerin, bizi küresel piyasada rekabetçi kılacak yenilikçi çözümler geliştirmeye katkı sağlayacağına inanıyoruz.

Aşağıdaki temel ilkeler tüm çalışanlar için geçerlidir:

•    İş arkadaşlarınıza dürüst ve adil davranmalısınız.
•    İşle ilgili sorunların çözümü için yeni fikirler önermekten çekinmemelisiniz.

Çalışma Ortamı

GÜLER DİNAMİK’e göre; çalışanların yaralanmadan veya hastalanmadan çalışabilecekleri iyi ve güvenli bir çalışma ortamı, sağlam ve etkili iş yapmanın ön koşullarından biridir.

Çalışma ortamıyla, işyerinde çalışanların sağlığını ve sıhhatini etkileyen fiziki, kimyasal ve psikolojik koşullar kastedilmektedir. Örneğin insanlara veya çevreye zararlı olabilecek maddelerin kullanımını en aza indirgeyerek çalışma ortamı sorunlarını önlemek için tedbirli şekilde çalışıyoruz.

Aşağıdaki temel ilkeler tüm çalışanlar için geçerlidir:

•    Çalışma ortamı ile işyeri güvenliği ile ilgili bilgilerden haberdar olmalı ve bilgilerinizi güncel tutmalısınız.
•    Size verilen güvenlik talimatlarına uymalısınız.
•    İşinizi yapmak için gerekli kişisel koruyucu donanımı kullanmalısınız.
•    Kendinizi veya başkalarını, gereksiz fiziki veya psikolojik gerilime maruz bırakmamalısınız.
•    İş kazası sebeplerinin belirlenmesine katkı sağlamalı ve bunların tekrarını önleme sürecine katılmalısınız.
•    Ilımlı bir çalışma ortamı yaratmaktan müştereken sorumlusunuz.

Aşağıdaki temel ilkeler da müdürler için geçerlidir:

•    Çalışanlarınızın eğitim almalarını ve çalışma ortamı ile güvenliğine ilişkin tüm koşullara uymalarını sağlamalısınız.
•    Üst düzey güvenliği sürdürmek için gerekli olduğu kanıtlanan ekstra eğitim ihtiyacını sürekli belirlemelisiniz.
•    Çalışanlarınızın, iş kazalarının tekrarını önleyecek öğrenme noktaları hakkında sürekli bilgilendirilmelerini sağlamalısınız.
•    Olumsuz bir çalışma ortamı yaratacak konularla ilgili önlem almalısınız.

Ayrımcılık

Kültürel farklılıklara saygı duyan GÜLER DİNAMİK, her bir çalışanına insan onuruna yakışır şekilde davranır ve tüm çalışanlarından aynı hassasiyeti bekler.

İş yerinde ayrımcılık asla kabul edilemez ve çalışanların haksız ayrımcılıkla karşı karşıya kalmamalarını sağlamak önceliğimizdir.

Tüm çalışanların potansiyellerini geliştirme fırsatına sahip olması GÜLER DİNAMİK ‘in gelişimi için önemlidir. İş yerindeki ayrımcılık, bu fırsatı ortadan kaldırır.

Aşağıdaki temel ilkeler tüm çalışanlar için geçerlidir:

•    Cinsiyet, yaş, uyruk, etnik köken, din, cinsel yönelim, engellilik veya siyasi görüş sebebiyle fiziksel şiddet, ayrımcılık ve taciz gibi eylemlere katılmamalısınız. Ayrıca, başkalarını rencide edecek şekilde konuşmanız kabul edilmez.
•    Size ya da başkalarına ayrımcılık yapılması halinde, olaya müdahale etmeli ya da Etik Hattı ile iletişime geçmelisiniz.

Aşağıdaki temel ilkeler da müdürler için geçerlidir:

•    Tüm çalışanlarınıza eşit davranılmasını ve tüm çalışanlarınızın niteliklerine ve performansına göre değerlendirilmesini sağlamalısınız.
•    İş yerinde çeşitliliğin sağlanmasına yönelik olumlu eylemlerle ilgili olduğu haller dışında işe alım, maaş düzenlemeleri, kariyer fırsatları, ileri eğitim veya personel kesintileri ile ilgili olarak cinsiyete, yaşa, milliyete, etnik kökene, siyasi görüşe, engellilik durumuna dikkat etmemelisiniz.

İstihdam ve özel hayatın gizliliği hakkı

GÜLER DİNAMİK, çalışanların özel hayatının gizliliği hakkına saygı duyar. Bu hak hem mevcut çalışanlarımız hem de yeni çalışanların işe alımı ve istihdamı sürecinde geçerlidir. Kişisel verilerin korunmasıyla ilgili mevcut kurallara uygunluk sağlamak için çaba sarf ediyoruz.

Aşağıdaki temel ilkeler müdürler ve İK personeli için geçerlidir:

•    Çalışanların kişisel bilgileri, sadece iş amaçlı kayıt altına alınmalıdır ve bu bilgiler, güvenli bir şekilde ve kanuni hükümler doğrultusunda işlenip saklanmalıdır. Tüm çalışanların kendi kişisel bilgilerini okuma hakkına saygı göstermelisiniz.
•    GÜLER DİNAMİK ‘in sadece kesinlikle gerekli olan veya çalışanlardan özellikle talep edilen sağlık testlerini istemesini sağlamalısınız ve sağlık testlerini ayrımcılık amaçlı kullanmamalısınız.
•    Çalışma performansı veya güvenliğiyle ilgili olmadığı ya da ilgili mevzuata uyum açısından gerekli olmadığı sürece başvuran kişinin sağlık durumunu sorgulamamalısınız. Ayrıca, başvuran kişinin özel hayatı, siyasi bağı, cinsel yönelimi ve dini ya da hamilelik dahil olmak üzere ailevi durumlarla ilgili özel sorular sormamalısınız.
•    İşe alım danışmanı tutmanız halinde, danışmanları kişisel verilerin korunması ve sağlık testlerinin kullanımı ile ilgili yukarıda belirtilen ilkeler hakkında bilgilendirmelisiniz.

Zorla çalıştırma ve istihdam şartları

GÜLER DİNAMİK zorla çalıştırmaya veya diğer gönülsüz çalışma şekillerine müsamaha göstermez. Çalışanlarımızın çalışma saatleri ve boş zamanı arasında sağlıklı bir denge kurma hakkına saygı duyuyoruz ve Uluslararası Çalışma Örgütü’ nün (UÇÖ) bu alandaki konvansiyonlarına uyuyoruz.

Aşağıdaki temel ilkeler müdürler ve İK personeli için geçerlidir:

•    Çalışanın gönüllü çalıştığının açıkça ortaya çıkması yönünden her bir çalışanın iş sözleşmesi olmasını veya istihdam ve fesih koşullarını belirten yazılı koşullar kapsamında olmasını sağlamalısınız.
•    Yeni iş sözleşmeleri veya diğer yazılı iş koşullarının, çalışanın GÜLER DİNAMİK ‘in etik ilkelerine uymasını gerektirecek koşullar içermesini sağlamalısınız.
•    Mesai ücreti dahil olmak üzere maaşın yerel mevzuata ve anlaşmalara uygun olmasını sağlamalısınız.
•    Çalışanın önemli iş talimatlarını (ör. güvenlik kuralları) kasıtlı olarak ihmal ettiği durumlar ve yazılı uyarının etkisinin çok sınırlı olduğu durumlar dışında, disiplin cezası olarak maaş kesintisi uygulamaktan kaçınmalısınız. Maaş kesintileri, asla yazılı uyarı yerine geçmemelidir. Maaş kesintileri, son çare olmalı ve sadece belirli ölçüde yapılmalı ve aylık maaş, asla asgari maaştan düşük olmamalıdır.

Çocuk İşçilik ve Gençlerin İstihdamı

GÜLER DİNAMİK, çocukların gelişme ve eğitim hakkına saygı duymaktadır, bu nedenle, çocuk işçiliğine müsamaha göstermiyoruz.

Aşağıdaki temel ilkeler müdürler ve İK personeli için geçerlidir:

•    15-18 yaş arası genç ve çocukları işe almanız halinde, bu genç ve çocukların yerel asgari çalışma yaşının ve yerel zorunlu eğitimi tamamlama yaşının üstünde olduğundan emin olmalısınız. Ayrıca, çocuklar tehlikeli iş yapmamalı, gece çalışmamalı ve 18 yaş üstü çalışanlardan daha çok mola vermelidir.

Gizli Bilgi


GÜLER DİNAMİK ve çalışanları arasındaki güven ilişkisi, gizli bilgilerin yetkisiz şahıslara ifşa edilmemesini gerektirir. Gizli bilgi normalde üçüncü taraflarca erişilemeyen, GÜLER DİNAMİK ‘in işi açısından önem taşıyan ve/veya ön onay olmaksızın üçüncü taraflara yasal olarak sunulamayan bilgilerdir. GÜLER DİNAMİK ‘in stratejisi, teknolojisi, ürünleri, fiyatları veya iş ortakları ile ilgili bilgiler, gizli bilgiler arasında yer alır.

Aşağıdaki temel ilkeler tüm çalışanlar için geçerlidir:

•    GÜLER DİNAMİK ‘in gizli bilgilerini kişisel amaçla kullanmamalısınız.
•    GÜLER DİNAMİK ‘in gizli bilgilerini, GÜLER DİNAMİK bünyesinde olmayan kişilere ifşa etmemelisiniz.
•    İş ortaklarıyla ilgili gizli bilgileri, üçüncü taraflara ifşa etmemelisiniz.
•    Üçüncü tarafların elinizde bulunan (ör. bilgisayarınızda, telefonunuzda veya belgeleriniz arasında) bilgilere ulaşmamalarını sağlamalısınız.

Elektronik iletişim araçları

GÜLER DİNAMİK, çalışanlarına işle ilgili olarak elektronik iletişim araçları sağlamaktadır. Bu araçlar, aşırıya kaçılmadığı ve çalışanın işini etkilemediği sürece, özel amaçlı kullanılabilir.

Aşağıdaki temel ilkeler tüm çalışanlar için geçerlidir:

•    İletişim araçlarını, sadece onaylanan amaçlar için kullanmalısınız ve GÜLER DİNAMİK ‘in Bilgi Güvenliği politikaları ile iyi Bilgi Teknolojileri uygulaması ilkelerine uymalısınız.
•    GÜLER DİNAMİK iletişim araçlarını (şirketi sağladığı mail adresi gibi), para bağışı yapmak veya kişisel harcamalarınızı ödemek için kullanmamalısınız.
•    GÜLER DİNAMİK ‘in iletişim araçlarını kendi özel iş ve ilişkilerinizi yönetmek için kullanmamalısınız.
•    GÜLER DİNAMİK ‘in iletişim araçlarını yasadışı, incitici veya tehditkâr görüşmeler veya telif haklarını, ticari markaları ya da insanların özel hayatın gizliliği hakkını ihlal eden görüşmeler için kullanmamalısınız.
•    Soğuk bir ortamın veya verimsiz bir işyerinin oluşmasına neden olacak bilgileri dağıtmamalısınız.
•    Zincir mektupları, bilgisayar virüslerini veya başkalarını rahatsız edecek veya başkalarına masraf olabilecek sair materyalleri dağıtmamalısınız.
•    GÜLER DİNAMİK sistemlerine erişim sağlamak için kullanılan bilgileri (ör. şifreler) korumalısınız.
•    Bilgi Teknolojileri güvenliğinde GÜLER DİNAMİK ‘in bilişim sistemini tehdit edebilecek (ör. virüs saldırısı) bir ihlalden şüphelendiğiniz takdirde, derhal Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü ile iletişime geçmelisiniz.

Alkol ve uyuşturucu

GÜLER DİNAMİK, sağlıklı ve güvenli bir işyeri olmayı istemektedir. GÜLER DİNAMİK ‘in alkol veya uyuşturucu kullanımı neticesinde çalışma ortamı veya güvenlik ile ilgili koşulların ihmal edildiğinden şüphelenilmesi halinde, ilgili soruşturmaları yapma hakkına sahibiz.

Aşağıdaki temel ilkeler tüm çalışanlar için geçerlidir:

•    Yönetim tarafından onaylanan bir kutlama veya benzeri etkinlik ile ilgili olmadığı takdirde, çalışma saatleri içinde alkol kullanmamalı veya alkolün etkisi altında olmamalısınız.
•    Çalışma saatleri içinde uyuşturucu veya diğer yasak maddeleri kullanmamalı, uyuşturucu veya diğer yasak maddelerin etkisi altında olmamalı veya başkalarını uyuşturucu ya da diğer yasak maddeleri almaya teşvik etmemelisiniz.
•    GÜLER DİNAMİK çalışanlarının özel hayatına saygılıdır; bununla birlikte, özel hayatınızda kanuna aykırı madde kullanımı ile ilgili bir hüküm giydiğiniz takdirde, iş akdinizin feshi ile sonuçlanabilecek yaptırımlar ile karşılaşabileceğinizi hatırlatırız.

Hırsızlık ve dolandırıcılık

İş yerinde hırsızlığın, zimmete para geçirmenin veya dolandırıcılığın hiçbir türüne ya da GÜLER DİNAMİK ‘in adının, ürünlerinin, eşyalarının veya bilgilerinin kötüye kullanılmasına müsamaha gösterilmez ve aksi davranışlar, işten çıkarma ve yasal işlem ile sonuçlanacaktır.
Aşağıdaki temel ilkeler tüm çalışanlar için geçerlidir:
•    GÜLER DİNAMİK ‘in kredi kartlarını veya nakit fonunu kötüye kullanmamalısınız.
•    GÜLER DİNAMİK’i seyahat, çalışma saatleri veya tatil kayıtlarıyla ilgili olarak kandırmamalısınız.
•    Kendi hesabınıza sahte harcama eklememeli, harcamalarınızı kasıtlı olarak arttırmamalı veya özel harcamalarınızı GÜLER DİNAMİK’e ödetmemelisiniz.
•    GÜLER DİNAMİK ‘in antetli kağıdını veya GÜLER DİNAMİK ‘in adını veya ticari markasını kişisel ya da yetkisiz amaçlar doğrultusunda kullanmamalısınız.
•    GÜLER DİNAMİK ‘in eşyalarını haksız surette almamalı veya bu eşyaları müdürünüzün yazılı onayını almaksızın şirket binası dışına çıkarmamalısınız.
•    Telif hakkıyla korunan ve lisans gerektiren materyalleri (yazılım dahil) kopyalamamalısınız.

Siyaset

GÜLER DİNAMİK belirli siyasi partileri veya siyasi partilerin çıkarlarını desteklemeyi uygun bulmaz. Ancak GÜLER DİNAMİK yönetimi, sanayi kurumları veya GÜLER DİNAMİK Grubunun imzaladığı sözleşmeler (ör. BM Küresel İlkeler Sözleşmesi) çerçevesinde faaliyet gösteren kurumların veya yönetim kurulu tarafından onaylanmış alanlarda, kamu faydası için çalışan derneklerin üyeliğini onaylayabilir.

Aşağıdaki temel ilkeler tüm çalışanlar için geçerlidir:

•    GÜLER DİNAMİK adını veya ticari markasını, siyasi faaliyetler için kullanmamalısınız.
•    Kişisel siyasi görüşlerinizi GÜLER DİNAMİK antetli kağıtlarını veya GÜLER DİNAMİK e-posta adresinizi kullanarak paylaşmamalısınız.
•    GÜLER DİNAMİK adına siyasi partilere para vermemeli veya başka türlü destekte bulunmamalısınız.
•    Siyasi faaliyetlere bizzat katıldığınızda GÜLER DİNAMİK ‘in adını veya ticari markasını taşıyan eşyaları kullanmamalısınız.
•    Müdürünüz üyeliğinizi onayladığı takdirde, bir sanayi kurumuna üye olabilirsiniz.

Çıkar çatışmaları

GÜLER DİNAMİK, çalışanlarının kendisini fiili veya potansiyel çıkar çatışmalarından daima haberdar etmesini bekler. Çıkar çatışması, bir çalışanın GÜLER DİNAMİK ‘deki görevleri ile sorumluluklarının önce gelmesi gereken durumlarda tercihini kendi kişisel çıkarlarından yana kullandığı zaman ortaya çıkar.

Aşağıdaki temel ilkeler tüm çalışanlar için geçerlidir:

•    Kendinizi potansiyel bir çıkar çatışması içinde bulduğunuza dair şüpheniz varsa, müdürünüzle konuşmalısınız.
•    GÜLER DİNAMİK ‘teki konumunuzu veya GÜLER DİNAMİK ‘in adını kişisel çıkar sağlamak için suiistimal etmemelisiniz.
•    Tüm kaynaklarınızı, sözleşmenizde belirtildiği şekilde kullanmalısınız.
•    Aşağıdaki durumlarda müdürünüzün yazılı onayı gerekir:
•    GÜLER DİNAMİK ‘ten ürün alan veya GÜLER DİNAMİK’e ürün satan bir şirket için çalışmanız, şirketin hisselerine sahip olmanız ya da şirketten başka bir finansal çıkarınız olması.
•    Kendi şirketiniz olması veya bir şirkete yatırım yapmanız ve bu şirkete ilişkin işle ilgili kararlar üzerinde etkiniz olması.
•    Birinci dereceden akrabalarınızın, GÜLER DİNAMİK ile rekabet eden, GÜLER DİNAMİK ’den ürün alıp GÜLER DİNAMİK’e ürün satan bir şirkette çalışması, bu şirketin hisselerine sahip olması veya bu şirketten ciddi bir finansal çıkarı olması ve GÜLER DİNAMİK ‘deki işiniz gereği bu şirketi ilgilendiren işle ilgili kararlar üzerinde etkiniz olması.
•    Finansal çıkarlarınız hakkında iş ortağını bilgilendirmeksizin GÜLER DİNAMİK ‘in iş ortaklarını finansal çıkarınız olan bir şirketle iş yapmaya teşvik etmemelisiniz.
•    İşle ilgili kararlarda rakibinizi etkilememelisiniz.

Hiçbir şekilde:

•    GÜLER DİNAMİK ile rekabet eden veya GÜLER DİNAMİK ürünlerini dağıtılan bir şirket için çalışmamalı, bu şirketin hisselerine sahip olmamalı veya bu şirkette herhangi bir finansal çıkarınız olmamalıdır.
•    Akrabalarınıza, arkadaşlarınıza veya yakın çevrenize tedarikçi ya da dağıtım sözleşmesi veya GÜLER DİNAMİK’i ilgilendiren sair finans anlaşmaları akdetmeleri konusunda yardımcı olmamalısınız.

İçinde bulunduğunuz durum,  yukarıdaki şartlarda geçiyorsa, etik ve uyum yöneticinize durumu bildirmek ve “Çıkar çatışması beyanı” yapmak durumunda olduğunuzu unutmayın.

Aşağıdaki temel ilkeler da müdürler için geçerlidir:

•    Tek bir çalışanın, diğer çalışanları karıştırmaksızın bir finansal işlemin tüm unsurlarını (yani; işlemin başlatılması, onay ve ödemeden raporlamaya kadar olan) GÜLER DİNAMİK adına işlem yapamayacağı bir iş akışı planı sağlamalısınız.
•    Çalışanlarınızın çıkar çatışmasıyla ilgili raporlarını değerlendirmeli ve kararların yazılı olarak belgelendirilmesini sağlamalısınız.
•    Eşlerin veya hayat ortaklarının, birbirlerinin astı veya üstü olmamasını sağlamalı ve işyerinde gereksiz çatışmalara neden olacağı için hayat ortağı veya eşlerin aynı departmanda çalışmasını engellemeye özen göstermelisiniz. Bir çalışanınızla ilişki yaşamanız halinde, derhal müdürünüzü bilgilendirmelisiniz. GÜLER DİNAMİK çalışanlarının özel hayatlarına ait mahremiyet haklarına saygılıdır; bununla birlikte bu ilişki durumunun sebep olabileceği riskleri doğru değerlendirebilmek için dürüstlükle bilgilendirilmeyi tüm çalışanlarından talep eder.
•    Akrabalarınızı, arkadaşlarını veya yakın çevrenizi iş için yetersiz oldukları halde, hiçbir şekilde GÜLER DİNAMİK ‘te işe almamalısınız. GÜLER DİNAMİK işe alım süreçleri ilgili departman tarafından, GÜLER DİNAMİK İşe Alım ve Adil İstihdam Politikasına uygun olarak yapılır. Tüm süreçler bu departmanın yetkisi ile yönetilir. Hiçbir çalışanımızın bu süreçleri etkilemesine müsaade edilmez.

GÜLER DİNAMİK ve Dış Ortaklarımız

Suistimal Yolsuzluk ve Rüşvet

GÜLER DİNAMİK ’de yolsuzluğa müsamaha gösterilmez. Yolsuzluk, bir kişinin görevini kendi veya GÜLER DİNAMİK ‘in çıkarı için suiistimal etmesi veya karşı tarafın suiistimaline sebep olacak bir teklifte bulunmasıdır. Diğer hususların yanı sıra, rüşvet, kara para aklama, gasp, haraç ve yakınları kayırma (nepotizm- bir kişinin akrabaları veya arkadaşlarına iltimas geçmesi) suistimal kapsamına girer.

Rüşvet, değerli bir eşya (teklif, vaat, bağış, hediye/para veya kredi) almanız veya vermeniz, dolayısıyla, haksız (yani, dürüst ve yasal elde edilmeyen) bir avantaj elde etmeniz veya sağlamanız durumunda meydana gelir. Rüşvet suçunun işlenmesi için GÜLER DİNAMİK çalışanı tarafından teklif veya ima edilmiş olması yeterlidir.

Yolsuzluk, cezalandırılır ve hem GÜLER DİNAMİK hem de ilgili çalışanlar açısından ciddi sonuçlar doğurabilir. GÜLER DİNAMİK, büyük meblağlı para cezaları ve tazminat ödeme cezasına çarptırılma, yetkililerin kapsamlı denetimleri, ihalelerden men edilme ve itibarını kaybetme riskiyle karşılaşır. Yolsuzluğa karışan çalışanlar kişisel para cezaları, kişisel zarar sorumluluğu, işten çıkarılma ve hapis cezası riskiyle karşı karşıya kalır.

Yolsuzlukla mücadele ilke ve kurallarımız, özellikle iş ortakları ve yetkililerle iletişim içinde olan çalışanlara yönelik GÜLER DİNAMİK Yolsuzlukla Mücadele Politikası’nda ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

GÜLER DİNAMİK ‘in yolsuzlukla mücadeleye yönelik ilkeleri, GÜLER DİNAMİK ‘in çoğunluk hissesi bulunan iştirakler ve ortak teşebbüsler dahil olmak üzere GÜLER DİNAMİK ‘in adının geçtiği tüm şirketler için geçerlidir.

Tedarik zincirimizde olan üçüncü tarafların mevzuat ihlali ve diğer etik dışı hareketlerinden sorumlu tutulabiliriz; bu nedenle, üçüncü taraflar da yolsuzlukla mücadele politikamızın ilkelerine uymalıdır.

Aşağıdaki temel ilkeler tüm çalışanlar için geçerlidir:

•    Yolsuzluğun hiçbir türüne karışmamalısınız.
•    GÜLER DİNAMİK adına hareket eden üçüncü tarafların yolsuzluğa karışmamasını sağlama konusunda yardımcı olmalısınız. Yerel makamlar dahil olmak üzere dış ortaklarla sözleşme akdetmeniz halinde, GÜLER DİNAMİK ‘in yolsuzlukla mücadele politikasına uyulmasını sağlamalısınız.
•    Satın alma veya satış emri ile ilgili bir karar öncesi herhangi bir kamu görevlisi, müşteri, tedarikçi veya üçüncü taraf ile gizli sözleşme yapmamalısınız.
•    İş ortağının sunmakla yükümlü olduğu hizmetin karşılığı olmayan bir ödemeyi almayı reddetmelisiniz.
•    Kişisel çıkar sağlamayı veya dolandırıcılığı teşvik eden ticari işlemler yapmamalısınız.
•    Bir kamu veya özel iş ortağından herhangi bir yönüyle yolsuzluğu andıran bir teklif almanız halinde, bu durumu derhal müdürünüze veya Etik Hattına bildirmelisiniz.
•    Doğru davranıp davranmadığınıza dair şüpheleriniz var ise, bu durumu müdürünüzle görüşmeli veya Etik Kurulu ile iletişime geçmelisiniz.

Aşağıdaki temel ilkeler müdürler için geçerlidir:

•    İş ortakları ve yerel makamlar ile iletişim halinde olan çalışanların, GÜLER DİNAMİK Yolsuzlukla Mücadele Politikası’nda yer alan ilke ve kuralları bilmesini ve ilgili çalışanların Yolsuzlukla Mücadele Uyum Programına katılmalarını sağlamalısınız.
Kara para aklama ve vergi işlemleri
GÜLER DİNAMİK ‘de kara para aklamaya müsamaha gösterilmez. Kara para aklama, terör dahil olmak üzere yasadışı yollarla elde edilen paranın yasal ticari faaliyetlere yatırılması halinde gerçekleşir.

Aşağıdaki temel ilkeler tüm çalışanlar için geçerlidir:

•    Nakit ödemeleri veya tanınmayan üçüncü taraflarca düzenlenen çekleri kabul etmemelisiniz.
•    Kayıt veya raporlama koşullarını göz ardı eden işlemlerden kaçınmalısınız.
•    Kara para aklamasıyla ün salmış veya vergi cenneti olarak bilinen ülkeleri ya da bölgeleri (işletmenin, temel faaliyetinin böyle bir yerde olmaması halinde) kapsayan işlemlerden kaçınmalısınız.
•    Ödeme yapmak için geçerli bir sebebiniz yoksa ve bu konuya açık değilsek, GÜLER DİNAMİK ‘in hizmet almadığı ülkelere ödeme yapmaktan kaçınmalısınız.
•    Eksik, şüpheli veya yanlış ödeme bilgileri gibi kural sapmalarından kaçınmalısınız.

Kolaylaştırıcı Ödemeler

Kolaylaştırıcı ödemeler, hak kazanmış olduğunuz rutin bir işlemi gerçekleştirmesi için düşük rütbeli kamu görevlilerine ödenen ve ödenmemesi halinde şirket veya şirket çalışanları için ciddi gecikmelere ya da başka sorunlara neden olabilecek küçük sembolik tutarlardır.

Aşağıdaki temel ilkeler tüm çalışanlar için geçerlidir:

•    Ödemenin yapılmaması sağlığınızı veya kişisel güvenliğinizi tehlikeye sokmayacaksa ya da tüm seçenekleriniz tükenmediyse ve küçük bir tutar değilse, kolaylaştırıcı ödemeler yapmaktan daima kaçınmalısınız.
•    İstisna olarak kolaylaştırıcı ödeme yapmanız halinde, ödeme tutarını asgari tutmaya ve fatura almaya çalışmalısınız.
•    Kolaylaştırıcı ödeme yapmanız halinde, bu tutarın kolaylaştırıcı ödeme olarak kayıt altına alınmasını sağlamalısınız. Defter tutma koşulu, bir iş ortağının GÜLER DİNAMİK adına kolaylaştırıcı ödeme yapması durumunda da geçerlidir. Raporlama ve şeffaflık, kanunen gereklidir ve kolaylaştırıcı ödemelerle mücadelenin temel unsurudur.

Korsanlık, Gasp ve Haraç

GÜLER DİNAMİK, insanları şiddete karşı veya mülkleri tahripten koruması için suçlulara para ödemez.

Aşağıdaki temel ilkeler tüm çalışanlar için geçerlidir:

•    Haraç ödemeniz istenmesi halinde, bu durumu müdürünüze veya Etik Kurulu’na bildirmelisiniz.
Aşağıdaki temel ilkeler da müdürler için geçerlidir:
•    Haraçla ilgili tüm yaklaşımları Etik Kurulu’na bildirmelisiniz.

Hediyeler ve ağırlama

Hediye alıp vermek, çoğu ülkede, normal bir iş uygulaması ve saygı göstergesidir. Gelenekler, ülkeden ülkeye önemli ölçüde farklılık göstermekte olup, uygun ve uygun olmayan şeyler arasında çok ince bir çizgi vardır.

Bununla birlikte, gümrük müşavirliği gibi, kamu otoritesi ile doğrudan çalışan sektörlerde değeri ne olursa olsun hediye almak ve vermek bir risk unsuru olarak görülmekte ve hassasiyetle yönetilmektedir.

Şirketimiz için sadece hediye vermemek değil, tedarikçilerimiz de dahil olmak üzere iş ilişkisi içinde bulunduğumuz hiçbir kişi, kurum ve kuruluştan hediye kabul etmemek temel ilkemizdir.

Şeffaflık sağlamak ve GÜLER DİNAMİK çalışanlarını rüşvet şüphesine karşı korumak açısından tüm hediye almak veya vermeyi uygun bulmuyor ve yasaklıyoruz.
Bir hediye alınmasını veya verilmesini gündeme getirecek tüm özel gün ve bayramlardan önce şirketimiz bu politikamızı izah eden bir mesajı, tüm ilgili taraflara gönderecek ve personelimizin zor durumda kalmasına engel olacaktır.

Aşağıdaki temel ilkeler tüm çalışanlar için geçerlidir:

•    İş ilişkisi içerisinde bulunduğumuz veya gelecekte iş ilişkisi içine girme potansiyeline sahip hiçbir kurum, kuruluş veya şahıstan hediye kabul etmemelisiniz.
•    Önceden bilginiz olmaksızın size gönderilen hediyeleri, etik ve uyum yöneticinize bildirmelisiniz. Böylece şirket yetkililerince imzalanmış bir teşekkür mektubu ile bu hediye geri gönderilecektir.
•    İş ortakları ve yerel makamlar ile iletişim halinde olan çalışanlar, GÜLER DİNAMİK ‘in Yolsuzlukla Mücadele Politikası’nda yer alan ilke ve kurallara uymalıdır.

Üyelikler, Bağışlar ve Sponsorluklar

Üyelikler, bağışlar ve sponsorlukların GÜLER DİNAMİK ‘in çıkarlarıyla ilgili olduğunu, değerlerimizi desteklediğini ve GÜLER DİNAMİK ‘in sürdürülebilirlik politikasına veya sosyal sorumluluk projelerine karşılık gelmesi şartıyla, GÜLER DİNAMİK yerel kuruluşları bağışlarla ve sponsorluk vasıtasıyla destekleyebilir.

Üyelikler, bağışlar veya sponsorluklar, GÜLER DİNAMİK’e asla haksız avantaj (yani; dürüst veya yasal yollarla elde edilmeyen ya da rüşvet olarak algılanabilecek avantaj) sağlayamaz.

Aşağıdaki temel ilkeler tüm çalışanlar için geçerlidir:

•    Sponsorluk ve bağış alan kişilerin, karşılık beklenen hallerde çıkar çatışması yaşamamalarını sağlamalısınız.
•    Bağış ya da sponsorluk alan kişinin, mevcut veya potansiyel bir iş ortağı olmadığından emin olmalısınız.
•    Bağış ya da sponsorluk alan bir kişinin, GÜLER DİNAMİK ‘in iş ilişkisi kurmak istediği halka açık bir şirket veya kamu görevlisi ile herhangi bir bağlantısı olmadığından emin olmalısınız.
•    Alıcı kurumun, GÜLER DİNAMİK ‘in değerleri ile çıkarlarına uygun bir amacı ve itibarı olduğundan emin olmalısınız.
•    Alıcının, bağışa veya sponsorluğa gerçekten ihtiyacı olduğundan ve yazılı başvuru yaptığından emin olmalısınız.
•    Bağışlar ve sponsorluk ile ilgili anlaşmaları müdürünüze bildirmelisiniz.

Adil Rekabet

GÜLER DİNAMİK, rekabet yasalarınca aykırılık içeren, hakim pazar konumunun suiistimali, veya serbest rekabeti engelleyen ya da kısıtlayan, diğer konular ile ilgili olarak rakiplerle her türlü yazılı veya sözlü anlaşma yapılmasını ya da uyumlu eylemleri yasaklamaktadır. Bu yasa, ilke ve kuralların ihlal edilmemesi GÜLER DİNAMİK için çok önemlidir. Kural ihlalleri hem şirketimiz hem de ihlali yapan önetici için ayrı ayrı yüksek para cezalarına, hapis cezasına, iş kaybına ve itibar kaybına neden olabilir.

Aşağıdaki temel ilkeler tüm çalışanlar için geçerlidir:

•    GÜLER DİNAMİK Rekabet Uyum Programında yer alan ilkelere uymalısınız.
•    Anlaşmanın yazılı veya sözlü olup olmadığına ya da zımni bir anlaşma olup olmadığına bakılmaksızın bir rakiple yasadışı bir anlaşma yapmamalısınız.
•    GÜLER DİNAMİK ‘in pazardaki hakim konumunu suiistimal etmemelisiniz.
•    Rakiple veya rakibin temsilcisiyle hassas iş bilgisi (fiyatlar, fiyat geliştirme, indirimler, vb.) alışverişinde bulunmamalısınız.

Rakiplerle ilgili bilgiler

Rakiplerin koşullarıyla ilgili bilgi sahibi olmak GÜLER DİNAMİK için önemlidir, ancak bu bilgiler daima kişisel ve kurumsal fikri hakları koruyan yasalar ve yönetmelikler uyarınca etik bir şekilde toplanmalıdır.

Aşağıdaki temel ilkeler tüm çalışanlar için geçerlidir:

•    Rakiplerimizle ilgili bilgileri, rakiplerden değil, sadece yasal kaynakları kullanarak toplamalısınız.
•    Yasal olarak başkalarına ait gizli bilgileri, uygun olmayan şekillerde edinmemeli, kullanmamalı veya aktarmamalısınız.

Mal ve Hizmet Güvenliği

İş GÜLER DİNAMİK’e, mal ve hizmetlerimize karşı güven oluşturmaya geldiğinde, güvenlik ve kalite temel unsurlardır. Bu nedenle, mal ve ürünlerimizin insanlara, çevreye veya varlıklara zarar verebilecek nitelikte özellikler taşımaması GÜLER DİNAMİK için çok önemlidir.

Aşağıdaki temel ilkeler tüm çalışanlar için geçerlidir:

İnsanların, çevrenin veya varlıkların zarar görmesine veya zarar görmesi riskine yol açabilecek süreç hatalarından şüphelenmek için haklı nedenleriniz var ise, derhal müdürünüzle iletişime geçmelisiniz.

GÜLER DİNAMİK ve Toplum

İletişim ve şeffaflık


GÜLER DİNAMİK ‘in faaliyetleriyle ilgili açıklık ve dürüstlük, biz ve paydaşlarımız- yani; çalışanlarımız, iş ortaklarımız, basın mensupları ve faaliyet gösterdiğimiz sosyal toplum- için önemlidir. Bu nedenle, finansal, sosyal ve çevresel sonuçları doğru ve şeffaf bir şekilde aktarır ve hem başarılarımızı hem de karşılaştığımız engelleri ortaya koyarız. GÜLER DİNAMİK namına açıklamada bulunmak, beyanat vermek, röportaj yapmak ve rapor hazırlayıp sunmak hak ve sorumluluğu sadece GÜLER DİNAMİK İletişim Politikası’nda yetkilendirilmiş yönetici ve departmanlarımıza aittir.

Aşağıdaki temel ilkeler tüm çalışanlar için geçerlidir:

•    GÜLER DİNAMİK ‘in iletişim politikasına daima uymalısınız.
•    İletişime geçtiğiniz ve geçeceğiniz kişilerle açık, dürüst ve saygılı biçimde iletişim kurun.
•    GÜLER DİNAMİK ‘in bölge halkıyla iyi ilişki kurmasını sağlamaya yardımcı olmalısınız.
•    Müdürünüzün veya GÜLER DİNAMİK Medya İlişkilerinin onayıyla sadece GÜLER DİNAMİK ‘in genel stratejisi, mali durumu hakkında basın açıklaması yapmalı ya da şirketin dini ve siyasi konularla ilgili görüşlerini dile getirmelisiniz.

Aşağıdaki temel ilkeler da müdürler için geçerlidir:

•    Bölgenizdeki sorunların, çalışanlarla birlikte ele alınmasını ve gerekirse, ilgili makamların bilgilendirilmesini sağlamalısınız.
•    GÜLER DİNAMİK ‘in yeni kanun, yönetmelik ve kurallardan haberdar olabilmesi, yasal sorumluluklarının bilincinde ve hukuki haklarını kullanabilecek bilgi donanımına sahip olarak kararlar verebilmesi için ilgili makamlarla sürekli diyalog içinde olmalı ve bilginizi güncel tutmalısınız.
•    Yasalarca saklanması gereği belirtilen tüm belgelerin saklanmasını ve GÜLER DİNAMİK ile yerel makamların bu belgelere ulaşabilmesini sağlamalısınız.

Yerel Sosyal Bağlılık

Çoğu ülkede; GÜLER DİNAMİK ülke ve özellikle bölge halkı arasında tanınmış bir şirket olup, itibarımız burada yaşayan ve çalışan insanlar için büyük öneme sahiptir. Bu sebepten, "evimizi düzenli tutmamız" ve bölge halkıyla iyi ilişkiler kurmamız önemlidir. Bölge sakinlerinin haklarına ve yerel kültürüne saygı duyuyoruz. Bazı yerel topluluklarda ötekileştirilmiş ve hassas gruplar bulunabileceğinin farkındayız.

Aşağıdaki temel ilkeler tüm müdürler için geçerlidir:

•    Çalışanlarınızın yerel kanunlara ve GÜLER DİNAMİK ‘in ilkelerine bağlı kalmalarını sağlamalısınız.
•    GÜLER DİNAMİK ‘in yerel paydaşlarının ihtiyaçları ile beklentilerini öğrenmesini sağlamak açısından ilgili paydaşlarla sürekli diyalog içinde olmalısınız.

Çevresel Hususlar

GÜLER DİNAMİK, kirliliği önlemek, hizmet ve ürünlerimizi en az enerji tüketimi ve çevre üzerinde çok az olumsuz yetki bırakacak şekilde üretmek için etkili bir şekilde çalışmaktadır. Çevreyle ilgili çabalarımızı sürekli iyileştirmek, çevre sorumluluğunu teşvik etmek ve çevre dostu teknolojilerin gelişimi ile yayılmasına yardımcı olmak için söz verdik.

Aşağıdaki temel ilkeler tüm çalışanlar için geçerlidir:

•    Günlük işle ilgili görevlerinizde çevreyi dikkate almalısınız.
•    Size verilen çevresel talimatlara uymalısınız.
•    Çevre olaylarının sebeplerini tespit etmeye yardımcı olmalı ve bu tür olayların tekrarını önleme sürecine katılmalısınız.
•    Enerji ve diğer kaynakların tasarrufuna katkı sağlamalısınız.

Aşağıdaki temel ilkeler tüm müdürler için geçerlidir:

•    Enerji tüketimi dahil olmak üzere çevresel etkinin azaltılması konusunda örnek olmalısınız.
•    Çalışanlarınızın eğitim almasını ve çevre gerekliliklerine uymasını sağlamalısınız.
•    GÜLER DİNAMİK ‘in faaliyetlerinin, çeşitli bitkiler ile hayvanların yaşamını (biyo-çeşitlilik) olumsuz yönde etkilememesini sağlamalısınız.

Kim ile İletişime Geçmeliyim?

•    Bölüm Yöneticiniz
•    Etik ve Uyum Yöneticisi
•    Etik Kurulu
E-posta: Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

KLT_02315   Rev:02

Joomlart