• Turkish (Turkiye)
  • English (United Kingdom)

Özel Raporlar

Müşteriden gelen talepler doğrultusunda hazırlanan raporlar Güler & Dinamik sistemine kaydedilir, sistem istenen bilgileri, istenen zamanlarda, Excel formatında ilgili kişilere mail ekinde gönderir.

Amaç, gelişen piyasalarda artan rekabet ortamında kalıcı olmak ise, bunun en önemli noktası, geçmişin analiz edilerek gelecek için gerekli yol haritalarının çıkarılmasıdır. Güler&Dinamik bu düşünceden yola çıkarak müşterilerinin ihtiyaç duyduğu bilgileri Güler & Dinamik veri ambarından alıp, müşterileri ile yapmış olduğu ortak çalışmalar sonucunda ortaya çıkan ve firmaya özgü raporlamalar ile bu bilgileri firmaya sunmak adına bir uygulama geliştirmiştir. Müşteriden gelen talepler doğrultusunda hazırlanan rapor Güler & Dinamik sistemine kaydedilir, sistem bilgileri, istenmiş tüm kriterlere uygun bir şekilde firmanın talep ettiği zamanlarda, Excel formatında ilgili kişilere mail ekinde yollar.

Joomlart