• Turkish (Turkiye)
  • English (United Kingdom)

Teknoloji

Şirketimiz, Endüstri 4.0 (4. Endüstri Devrimi) olarak adlandırılan bu dönemde, müşterilerinin iç süreçlerini değerlendirerek, yasal mevzuatlara uygunluk, veri girişleri, şirket içi bölümler arasında veri akışı, sistemsel raporlar ile ara yüz (EDI) yazılımı gibi konularda firmalara özel yatay ve dikey entegrasyon yazılımları geliştirmektedir.

Web Servis dışında müşterilerimizin tüm işlemlerini online takip etmesini sağlayan G-Online sistemi ile veri alışverişi, xml, txt, xls vb. dosya transferleri ile veri aktarımı sağlanmakta, G-Online sistemi ile müşterilerimizin kullanmış oldukları tüm programlara (SAP dahil) entegrasyon sağlanmaktadır.

Çalışanlarımız tarafından kullanılan Gümrük Müşavirliği hizmet işlemleri ve raporlamaları, finans ve muhasebe programları, yatırım teşvik ve dahilde işleme izin belgeleri takip, e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv, CRM ve CRM Çağrı Sistemi gibi tüm yazılımlar in-house olarak IT departmanımız tarafından geliştirilmektedir.

Şirketimiz, Microsoft yazılım varlık yönetimi programını uygulamakta ve SAM (Software Asset Management) belgesine sahiptir.

Güler Dinamik IT çözümleri üretme noktasında son derece açık bir yaklaşım sergilemekte ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ile gerekli güvenliği sağlayarak, gizliliği korumaktadır.

Joomlart