• Turkish (Turkiye)
  • English (United Kingdom)

İthalatta Alınması Gereken Vergilerin Tahsilatı Hakkında

Konu: İthalatta alınması gereken vergilerin Tahsilatı hakkında

T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 21.02.2020 tarihli ekteki yazısında, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Bankalar arasında yapılan Protokollerle, Mükelleflerin ödemekle yükümlü oldukları ithalatta alınması gereken Gümrük Vergisi, KDV, Toplu Konut Fonu, Telafi Edici Vergi, İthal Harcı gibi yükümlülüklerin tahsil edilmesine yönelik protokollerin Bankalara gönderdikleri yazı ile feshedildiği ve 21.02.2020 tarihinden itibaren Tebliğ tarihinden bir ay sonra geçerli olmak üzere tahsilat yetkilerinin kaldırıldığı bildirilmiştir.

Fesih tarihinden itibaren aşağıda belirtilen banka ve katılım bankaları dışındaki Bankalarca, adı geçen İthalatta alınması gereken ödemeler yapılamayacaktır.

Bu nedenle bu yeni işleyişte bahse konu bankalardaki hesaplarınızın kontrol edilmesi, hesabınızın olması halinde gümrük idarelerine ödeme yapabilir hale getirilmesi, eğer hesabınız yoksa bu yeni düzenlemeye göre hazırlık yapılması ve gerekli tutarlardaki hesapların açılması önem arz etmektedir.

Aşağıdaki Bankaların bu süreçte nasıl bir pozisyon alacağı bilinmemekle birlikte,  Şirketiniz adına yapılacak İthalat işlemlerinde ödenmesi gereken gümrük vergilerinin şirketimiz tarafından ödenmesini talep etmeniz halinde ise, ödemelerin işlem bazında anlık veya haftalık/aylık olarak, yoğun, devamlı ve birbirini takip eden akıcı bir program dahilinde çalışılıyorsada buna göre uygun bir şekilde ön avans olarak İthalat işlemlerinizden önce tarafımıza ödenmesini sağlamanız gerekecektir.

Saygılarımızla,

 

Ödeme yapılabilecek Bankalar,

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

Türkiye Halk Bankası A.Ş.

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.

Ziraat Katılım Bankası A.Ş.

Vakıf Katılım Bankası A.Ş.

Joomlart