• Turkish (Turkiye)
 • English (United Kingdom)

Kalite & İSG

Ulusal ve uluslararası kanunlar çerçevesinde müşterilerimize özgün, yaratıcı, sürdürülebilir hizmet ve çözümler üretmek, küresel pazardaki konumumuzu ve itibarımızı sürdürüp geliştirmek, iş etiği ilkelerine bağlı kalmak bizim için önemlidir.

Hizmet ve çözümlerimizin sürdürülebilir olmasının yanında  davranışlarımızın da sürdürülebilir olması ilkesini benimsiyoruz.

Şirketimiz sunduğu hizmetlerin Uluslararası Kalite Yönetim Sistemleri şartlarına uygun sürdürülmesi amacıyla “Entegre Yönetim Sistemleri” standartlarını benimsemiş ve devreye almıştır.

Bu bağlamda şirketimiz;

 • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi
 • ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi
 • OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
 • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
 • ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
 • ISO 22301 Toplumsal Güvenlik ve İş Sürekliliği Yönetim Sistemi
 • ISO 20000-1 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi ve
 • ISO 37001 Yolsuzlukla Mücadele Yönetim Sistemi Belgeleri’ ne sahiptir.

Kendi içinde yetiştirdiği uzman iç denetçiler ve bağımsız dış denetçi kuruluşlar tarafından belirli aralıklarla denetlenmektedir.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi:

Şirketimiz müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerine uygun hizmet sunabilmek amacıyla ilk olarak ISO 9001 belgesini almıştır.

Şirketimiz ISO 9001 yönetim sistemi ile sürekli iyileştirme mekanizması ve disiplin kazanmıştır. Şirketimizde risk analizi temelli kalite yaklaşımı mevcut olup proaktif bakış açısıyla her risk aynı zamanda bir iyileştirme fırsatı olarak değerlendirilmektedir.

ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi:

Şirketimiz Gümrük müşavirliği hizmetleri kapsamında ISO 10002 uluslararası müşteri memnuniyeti standardına uygun bir “Müşteri Memnuniyet Yönetim Sistemi” kurmuştur.

Müşterilerin bildirim ve beklentileri dikkate alınarak hizmetlerimiz gözden geçirilir ve sürekli iyileştirmeler yapılır.

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi:

OHSAS 18001 standardı ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği yasası kapsamında İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili çalışmaların takip ve koordinasyonu için Yönetim Sistemleri Müdürlüğü birimi bünyesinde A Sınıfı ve C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanları mevcuttur.

 • OSGB İş Yeri Hekimi ve İSG Uzman Alımı
 • İşe giriş ve periyodik muayeneler
 • Temel İSG Eğitimleri
 • Acil Eylem Planları
 • Risk Analizleri
 • Tahliye Planları
 • Acil Durum Tahliye ve Söndürme Tatbikatları düzenli olarak yapılmaktadır.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi:

Çevre sorumluluğumuzun bilincinde olarak ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi çerçevesinde programlarımız oluşturulmuştur.  Bu kapsamda Kalite dahil tüm sistemleri yazılım üzerinden takip ederek doğaya olan sorumluluğumuzu yerine getirmekteyiz. Çıkan her türlü atığımızı (kağıt, cam, elektronik vb.) ayrıştırıyor ve T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı lisanslı firmalarına teslim ederek geri dönüşüme katkıda bulunuyor ve enerji dostu ürünler tercih ediyoruz.

Ülkemizin doğal varlıklarını koruyacak gelecek nesiller için Tema Vakfı’nın yürüttüğü ağaçlandırma çalışmalarına düzenli ve önemli sayıda fidan bağışında bulunarak ortak olmaktayız.

ISO 22301 Toplumsal Güvenlik ve İş Sürekliliği Yönetim Sistemi:

İş Sürekliliği teknolojik anlamda gelişmişliğimizin en önemli ölçülerinden biridir.

Şirketimiz tüm paydaşlarına kesintisiz ve kaliteli hizmet sunmak için ISO 22301 İş sürekliliği Yönetim Sistemi ilkeleri çerçevesinde iş yönetimi konusunda ve hizmetlerinin sürekliliğini günlük hayatın akışı dışında acil ve zorlu durumlarda da sağlayabilmek için her türlü felaket senaryosuna hazırlıklıdır.

ISO 20000-1 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi:

Bilgi Teknolojilerinde kullanılmakta olan servis ve alt yapıların etkinliği ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim standardı çerçevesinde sağlanmaktadır.

Bu sistem koordineli hizmet yönetim süreçlerinin birleşimine ve uygulamasına odaklanmakta bu sayede riskler tespit edilip,  önlemler alınmakta ve alt yapılarının iyileştirilmesi sağlanmaktadır.

ISO 37001 Yolsuzlukla Mücadele Yönetim Sistemi:

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası şirketimizin rüşvet ve yolsuzlukla mücadeleye ilişkin tavrını açıkça ortaya koymakta olup Güler Dinamik İş Etiği Rehberi’nde, şirket kimliğimizin özünü oluşturan etik ilkeler ayrıntılı olarak belirtilmektedir.

ISO 37001 yolsuzlukla mücadele yönetim sistemimiz mevcut diğer yönetim sistemlerimiz ile entegre edilmiştir.

Entegre Yönetim Sistemleri standartları çerçevesinde ve var olan çalışma ilkelerimiz ile mesleğimiz ve ülkemize değer katmaya devam edeceğiz.

Joomlart