• Turkish (Turkiye)
  • English (United Kingdom)

Mevzuat Bilgisi Ref :2016/2619-2017 YILINA İLİŞKİN İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2016/3)

Değerli Müşterilerimiz,

30.09.2016 tarihli, 29843 sayılı resmi gazetede yayımlanan 2017 YILINA İLİŞKİN İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2016/3) bilgilerinize sunulmaktadır.

Söz konusu tebliğ ile;

2016 yılında uygulanacak gümrük vergileri ile Toplu Konut Fonu oranlarının belirlenmesine ilişkin talepler,

İlgili şirketlerin,

Sivil toplum kuruluşları ile

Kamu kurum ve kuruluşlarının görüş ve talepleri doğrultusunda uluslararası yükümlülüklerimiz göz önünde bulundurularak değerlendirmeye alınacaktır.

İthale konu eşyanın ticari tanımı ve gümrük tarife istatistik pozisyonu belirtilerek, tatbik edilmesi talep edilen gümrük vergisi ile Toplu Konut Fonu oranına veya miktarına ilişkin gerekçeli taleplerin;

a) Şirketler ve Sivil Toplum Kuruluşları için bu Tebliğ yayımlandıktan sonra 20 gün içinde (20.10.2016 tarihine kadar),

b) Kamu kurum ve kuruluşları için ise 1 Kasım 2016 tarihine kadar,

Başvuru Formu ile Ekonomi Bakanlığı'nın This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it elektronik posta adresine, ilgililerin kurumsal elektronik posta adresinden iletilmesi gerekmektedir.

Saygılarımızla,

***

30 September 2016 FRIDAY

 

COMMUNIQUE

From Ministry of Economy :

Communiqué concerning to the Practices for Ministerial Decree Supplementary

to the Ministerial Decree on Import Regime for 2017

(IMPORT: 2016/3)

Purpose and Scope

ARTICLE 1 ? (1) The purpose of this Communiqué is to evaluate by taking into consideration our international liabilities particularly   the purpose of this Communiqué is to evaluate the rates of customs duties and housing development fund to be collected during the import at the phase of the preparing the Supplementary Decree to the import regime decree,  by taking into consideration our international liabilities , particularly Agreements of World Trade Organisation and Customs Union to which we are the parties and have the authorities granted to the Council of Ministers by the Law on Customs Tariff Schedule numbered 474 dated 14/5/1964, particularly Free Trade and Preferential Trade Agreements, the suggestions and requests of the related companies, non-governmental organisations and public institutions and organisations.

Applications

ARTICLE 2- (1) it is required that those concerned shall  forward their reasoned requests concerning to the rate or amount of the customs duties and Housing Development Fund  required to be applied with the Application Form enclosed to the Annex-1  to the corporate electronic post address of the Ministry of Economy ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ) by specifying the trade description and customs tariff statistical position number of the goods to be imported,

a)within 20 days after this Communiqué is issued for Companies and Non-governmental organisations

b) until 1 November 2016 for Public institutions and organisations,

No letter is sent in response this to those concerned for the requests evaluated within this context. Customs duties and Housing Development Fund rates to applied for import in 2017 shall be published in Official Gazette by indicating at the annexes of Import Regime Decree.

Repealed Communiqué

ARTICLE 3 ? (1) The Communiqué (Import 2015/2) concerning to the Supplementary Decree

Studies to the Import Regime Decree for 2016 published in Official Gazette numbered 29517

dated 30/10/2015  is repealed.

Validity

ARTICLE 4 ? (1) This Communiqué is entered into force at the date of its publication.

Enforcement

ARTICLE 5  ? (1) Provisions of this Communiqué shall be executed by the Ministry of Economy

Click for its Annex

İlgili Bağlantılar

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspxhome=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160930.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160930.htm

Ekli Dosyalar :
2017_YILINA_ILISKIN_ITHALAT_REJIMI_KARARINA_EK_KARAR_CALISMALARINA_ILISKIN_TEBLIG-ITHALAT_2016-3_30.09.2016.docx
2017_YILINA_ILISKIN_ITHALAT_REJIMI_KARARINA_EK_KARAR_CALISMALARINA_ILISKIN_TEBLIG-ITHALAT_2016-3_EK-30.09.2016.pdf

Joomlart