• Turkish (Turkiye)
  • English (United Kingdom)

Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi ve Uygulama Esaslarının Uygulanması Hk.

Değerli Müşterilerimiz,


22 Nisan 2015 tarihinde, İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği internet sayfasında yayınlanan, Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi ve Uygulama Esaslarının Uygulanması Hakkında ki önemli duyuruyu bilgilerinize sunarız.

*

İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’nün 23.03.2015 tarih 2763 Kayıt Numarası ile İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğinin kayıtlarına giren yazısında;

2014 yılı Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri ve Gümrük Müşavirleri Denetim Programı kapsamında, gerçekleşen İnceleme Raporuna istinaden; bazı Üyelerimizin müşavirlik hizmet faturalarının asgari ücret tarifelerinin altında düzenlenmiş olmaları nedeniyle Gümrük Kanunu’nun 241/1 inci maddesinin uygulanması gerektiği, belirtilmektedir.

Yine aynı yazıda,  “Asgari Ücret Tarifelerinin Uygulama Esaslarının 8. maddesi; “...Dernekler asgari ücret tarifesine uyulması, bu asgari ücret tarifesi altında iş kabul edenler hakkında yasal işlem yapılması konusunda her türlü tedbiri almak, ilgililer hakkında ilgili mercilere bildirimde bulunmakla yükümlüdürler.” hükmü gereğince Derneğinizin bu madde kapsamında yükümlülüğünü yerine getirmesi konusunda uyarılması gerektiği talimatlandırılmıştır.

Denilmektedir. Bu itibarla Üyelerimizin müşavirlik hizmet faturalarını düzenlerken “Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi ve Uygulama Esaslarının” uygulanması konusunda daha dikkatli olması gerekmektedir.

Üyelerimizin bilgisine önemle duyurulur.

Joomlart