• Turkish (Turkiye)
  • English (United Kingdom)

İhracat Faturaları E-Fatura olarak kesilecek

Değerli Müşterilerimiz,

01.01.2017 tarihi itibariyle e-fatura kullanan mükellefler ihracat faturalarını da e-fatura olarak kesmek zorundadırlar.

İhracat faturalarının e-fatura olarak düzenlenmesi zorunluluğu sadece Gümrük Beyannamesi ekinde yer alan mal ihracı faturaları için geçerlidir.

Diğer belgelerin (Serbest Bölge İşlem Formu, Transit Ticaret Formu  vb.) ekinde yer alan ihracat faturaları e-fatura kapsamında değildir.

Bu kapsamda düzenlenecek faturalarda 2.2.1’ de belirtildiği gibi profil tipi IHRACAT, fatura tipi ISTISNA seçilecek, gümrük beyannamesine konu olmayan diğer durumlarda ise profil tipi TEMELFATURA/TICARIFATURA, fatura tipi ISTISNA seçilip ilgili istisna kodu ile fatura düzenlenecektir.

E-fatura olarak kesilmek zorunda olan ihracat faturalarının GİB PORTAL üzerinden kesilemeyeceğini ve GİB kullanan ihracatçıların özel entegratör ile ilerlemek durumunda kaldığını bilgilerinize sunarız.

Bu hizmet “TÜRKKEP” tarafından özel bir kampanya ile sunulmakta olup detaylı sorularınız için iletişim detayları;

TÜRKKEP KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HİZMETLERİ A.Ş.
Yetkili: Burcu DORUK
T: 0530 834 86 28
E: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

EK (PowerPoint) : Ihracat_Islemleri_Sunum
EK (PDF) : IHRACAT_EkAlanlar
EK (PDF) : Gumruk_Islemleri_Kilavuzu_Versiyon_1_1

Joomlart